logo/
Lijst weergave
blokkenschema
BANNER

Han Thomas Adriaenssen - Kunnen we iets met zekerheid weten?

Han Thomas Adriaenssen - Kunnen we iets met zekerheid weten?

Dit evenement is al geweest

Han Thomas Adriaenssen (Universitair docent aan de Faculteit Wijsbegeerte bij de Rijksuniversiteit Groningen) is bekend van zijn onderzoek naar de denkbeelden van denkers die vaak wat onbekender zijn. Hij toont aan dat zij een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de moderne wetenschap en de filosofie. Daarnaast ontdekte Adriaenssen dat de wetenschappelijke en filosofische innovatie van de Gouden Eeuw een meer geleidelijk proces was dan gedacht. Hij hoopt in kaart te kunnen brengen hoe de titanenstrijd tussen de filosofie van Aristoteles en het mechanistische wereldbeeld van Descartes kon leiden tot het wetenschappelijke wereldbeeld van nu.

Ook houdt Adriaenssen zich bezig met het scepticisme. Daarbij behandelt hij vragen als: Is onze menselijke geest op zich bekwaam om iets met zekerheid te weten? Trekken we de betrouwbaarheid van alles in twijfel? Thema's die in het huidige tijdsgewricht van 'fake-news' zeker actueel zijn. In morele en politieke discussies - en ook in de wetenschap - is immers nooit alles 100% zeker. Hoe kunnen we daar mee omgaan. Zijn er duidelijke criteria (demarcaties) voor zo iets als 'pseudo argumenten' en 'echte discussie?'

Han Thomas Adriaenssen is universitair docent aan de Faculteit Wijsbegeerte bij de RUG. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van de kentheorie en de cognitieve psychologie en houdt zich bezig met het werk van middeleeuwse en vroegmoderne filosofen, zoals Thomas van Aquino en René Descartes. Hij schreef een boek over de middeleeuwse wortels van het denken van René Descartes: Representation and Scepticism from Aquinas to Descartes, uitgegeven door het gerenomeerde Cambridge University Press. Als veelbelovende jonge filosoof aan de RUG heeft hij al veel bereikt: tot drie keer toe verkozen als Docent van het Jaar bij de Faculteit Wijsbegeerte van de Rug, en hij is ook lid van de Jonge Akademie. Daarbij houdt hij zich bezig met onder meer wetenschapsbeleid en het stimuleren van interdisciplinaire onderzoeksprojecten. Tegelijk onderhoudt Han Thomas Adriaenssen ook intensief contact met middelbare scholen en hun filosofiedocenten.

Kunnen we iets met zekerheid weten?

Kunnen we iets met zekerheid weten? - Een jonge Groninger denker over het scepticisme –

Door Han Thomas Adriaenssen (Universitair docent aan de Faculteit Wijsbegeerte bij de Rijksuniversiteit Groningen)

Iedere wetenschappelijke of filosofische revolutie kent winnaars en verliezers. De verliezers vergeten we vaak, maar ook zij kunnen argumenten hebben die de moeite waard zijn. Han Thomas Adriaenssen is vooral bekend van zijn onderzoek naar de denkbeelden van denkers die vaak wat onbekender zijn. Hij laat zien dat zij met hun vragen en twijfels een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de moderne wetenschap en de filosofie.

Daarnaast ontdekte Adriaenssen dat de wetenschappelijke en filosofische innovatie van de Gouden Eeuw een meer geleidelijk proces was dan gedacht. Hij hoopt dat hij met zijn onderzoek in kaart kan brengen hoe de titanenstrijd tussen de filosofie van Aristoteles en het mechanistische wereldbeeld van Descartes kon leiden tot het wetenschappelijke wereldbeeld van nu.

Ook houdt Adriaenssen zich bezig met het scepticisme. Daarbij behandelt hij vragen als: Is onze menselijke geest op zich bekwaam om iets met zekerheid te weten? Trekken we de betrouwbaarheid van alles in twijfel? Thema's die in het huidige tijdsgewricht van 'fake-news' zeker actueel zijn. In morele en politieke discussies - en ook in de wetenschap - is immers nooit alles 100% zeker. Hoe kunnen we daar mee omgaan. Zijn er duidelijke criteria (demarcaties) voor zo iets als 'pseudo argumenten' en 'echte discussie?'

Inloop vanaf 19.00 uur; nazit tot 22:30 uur

Entree: volwassenen €8 - jongeren €4

Informatie en aanmelding: www.deverdieping-assen.nl; deverdieping2011@gmail.com;

Han Thomas Adriaenssen is universitair docent aan de Faculteit Wijsbegeerte bij de RUG. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van de kentheorie en de cognitieve psychologie en houdt zich bezig met het werk van middeleeuwse en vroegmoderne filosofen, zoals Thomas van Aquino en René Descartes. Hij schreef een boek over de middeleeuwse wortels van het denken van René Descartes: Representation and Scepticism from Aquinas to Descartes, uitgegeven door het gerenomeerde Cambridge University Press. Als veelbelovende jonge filosoof aan de RUG heeft hij al veel bereikt: tot drie keer toe verkozen als Docent van het Jaar bij de Faculteit Wijsbegeerte van de Rug, en hij is ook lid van de Jonge Akademie. Daarbij houdt hij zich bezig met onder meer wetenschapsbeleid en het stimuleren van interdisciplinaire onderzoeksprojecten. Tegelijk onderhoudt Han Thomas Adriaenssen ook intensief contact met middelbare scholen en hun filosofiedocenten.

Tickets & Info
Han Thomas Adriaenssen - Kunnen we iets met zekerheid weten?

Podium Zuidhaege

Zuidhaege 2 9401NZ Assen
Entree €8 / €4 (jongeren)