logo/
Lijst weergave
blokkenschema

De wijde wereld van Cornelis Pijnacker

De wijde wereld van Cornelis Pijnacker

Dit evenement is al geweest

Cornelis Pijnacker was de eerste die het gewest Drenthe op de kaart zette, letterlijk. Roelof van Echten, gedeputeerde en later drost van Drenthe, haalde Pijnacker in 1629 naar Drenthe om hem als juridisch adviseur van dienst te zijn. Pijnackers liefde voor kaarten kwam hem goed uit, want Van Echten wilde zijn gewest immers opstoten in de vaart der volkeren. Van Pijnackers kaart van Drenthe (en het aangrenzende Westerwolde) toont het Drents Museum verschillende uitgaven. Wat de invloed van zijn kaart is geweest in de naburige gewesten, wordt duidelijk uit de kaarten van Groningen, Friesland en Overijssel. Pijnackers kaart van Drenthe werd opgenomen in de wereldberoemde atlassen van de Amsterdamse uitgevers Hondius en Blaeu, waarvan een exemplaar ook te bewonderen is. Het belang van Pijnackers kaart blijkt uit het feit dat in menig Drentse huiskamer een reproductie van zijn kaart aan de wand hangt. Di t/m zo 11-17 uur.

Tickets & Info
De wijde wereld van Cornelis Pijnacker

Drents Museum

Brink 1 9401 HS Assen
Entree €20 / €13 (CJP) / €5 (diverse kortingspassen) / gratis (t/m 18 jaar)