logo/
Lijst weergave
blokkenschema

Symposium Tegenspoed (Veenhuizen)

Symposium Tegenspoed (Veenhuizen)

Dit evenement is al geweest

Naar aanleiding van de tentoonstelling Tegenspoed, verhalen over armoede van Dirk-Jan Visser, organiseert Noorderlicht een symposium. Het doel is om inzichten uit te wisselen rond het (te vormen) armoedebeleid in de verschillende noordelijke gemeenten. Dit symposium is tot stand gekomen in samenwerking met het Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen, het Dagblad van het Noorden, Dirk-Jan Visser en Jan Dirk Gardenier.

Door out of the box denken moet dit seminar leiden tot andere inzichten en een constructieve kennisuitwisseling over de invulling van armoedebeleid en schuldhulpverlening in verschillende noordelijke gemeenten. Met het symposium hopen we gezamenlijk een bijdrage te kunnen leveren aan het vormgeven van effectief beleid rond armoedevraagstukken in de noordelijke gemeenten. Waarom werkt het armoedebeleid nog steeds niet? Wat is het probleem, wie heeft het probleem en wat kunnen we doen? Door middel van drie gespreksrondes met verschillende gasten, ondersteund door fotografieprojecten, proberen we samen antwoord te geven op die vragen. Hoofdredacteur van het Dagblad van het Noorden, Evert van Dijk, zal het symposium modereren.

Tickets & Info

Nationaal Gevangenismuseum

Oude Gracht 1 9341 AA Veenhuizen